Sepleriň elýeterliligi

Resmiler ýatyrsa-da, hatyra güni bellenýär


Gökdepe galasy, 12-nji ýanwar, 2015

Türkmenistanda 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda 12-nji ýanwarda döwlet derejede bellenen Hatyra gününiň ýatyrylmagyna bir ýyl boldy.

Bu gün Gökdepe galasynda 19-njy asyryň aýagynda bolan söweşleriň we beýleki uly söweşleriň gahrymanlary, pidalary ýatlanýardy.

Bu senäniň bellenmeginiň türkmen resmileri tarapyndan ýatyrylmagy taryhy senäniň jemgyýetde ýatlanmagyna nähili tasir ýetirdi?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG