Sepleriň elýeterliligi

Mary: Dollar gytçylygy nyrhlary “ýokarlandyrýar”


Bazarda satylýan bag-bakça önümleri.

Aşgabatda daşary ýurt walýutalarynyň, esasan hem amerikan dollarynyň ‘gara bazardaky’ nyrhynyň çürt-kesik ýokarlanandygy we resmi bolmadyk bu pul çalşygyň kynlaşandygy barada habar berilýär. Eýse bu mesele boýunça welaýatlarda ýagdaý nähili?

Azatlyk Radiosy Marydaky ýagdaýlar we daşary ýurt pullarynyň çalşygynyň çäklendirilmeginiň ilatyň gündeki durmuşyna ýetirýän täsirleri barada habarçysy Röwşen Çaryýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG