Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan armiýasy söweşijiler bilen çaknyşdy


Pakistanyň harbylary

Pakistanyň armiýasy ýurduň tire-taýpalar sebitindäki söweşijilere garşy harby operasiýany başlatdy.


Demirgazyk Waziristan sebitinde geçirilen operasiýada azyndan 34 söweşiji öldürildi. Çaknyşyklarda Pakistanyň hem dört esgeri heläk boldy.


Gürrüňi gidýän sebitde “Tehreek-i-Taliban Pakistan” hereketi berk ornaşandyr. Bu ýerdäki söweşijilere garşy harby operasiýa 2014-nji ýylyň iýunynda başlandy. Harbylar 3,500-den hem aşa söweşijileriň öldürilendigini aýdýarlar.


Çaknyşyklaryň gidýän ýerine žurnalistleriň baryp bilmeýändigi sebäpli, armiýanyň berýän sanlaryny beýleki çeşmeler arkaly barlamak kyn.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG