Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystan: Täze parlament köne hökümeti saýlady


Gazagystanyň täze saýlanan Mejlisiniň birinji maslahaty, 25-nji mart, 2016

Gazagystanyň parlamentiniň aşaky öýüniň kanun çykaryjylary saýlawlardan soň premýer-ministr Karim Masimowyň hökümetini saklamak boýunça ses beridiler.

25-nji martda Mejlisde geçirilen ses berişlik saýlawlaryň yzýanyndaky konstitusional çäredir.

Prezident Nursultan Nazarbaýew hökümetiň düýpli üýtgedilmegine zerurlyk görmeýändigini aýtdy.

20-nji martda geçirilen saýlawlarda Nazarbaýewiň “Nur Otan” partiýasy sesleriň 82.2%-ne eýe boldy we parlamentdäki orunlaryň köpüsini eýeledi.

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň synçylary Gazagystandaky saýlawlary demokratiýa boýunça halkara standartlaryna golaýlatmak üçin “entek uzak ýoldan ýöremelidigini” aýtdylar.

XS
SM
MD
LG