Sepleriň elýeterliligi

“Edara-kärhanalaryň ençemesinde iş ýatdy”


Türkmenistanda “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly sport aýy dowam edýär. Bu aý mynasybetli tutuş ýurt boýunça köpçülikleýin ýörişler, çäreler geçirilýär. Bu çäreleriň dowamynda geçirilýän sport maşklaryna döwlet işgärleri, ýokary okuw jaýynyň studentleri, çagalar bagynyň çagalary gatnaşýarlar.

Azatlyk Radiosyndan Gözel Hudaýberdiýewa bu çäreleriň paýtagtlylaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada radionyň Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG