Sepleriň elýeterliligi

ABŞ-nyň goranmak sekretary Bagdada bardy


Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Aş Karter Birleşen Ştatlaryň Yrakdaky ilçisi Stuart Jones (çepden ikinji) we ABŞ-nyň armiýasynyň general-leýtenanty James Terry (sagda) tarapyndan garşy alyndy.

Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Aş Karter (Ash Carter) “Yslam döwleti” atly topara garşy göreşde Waşingtonyň Yragy goşmaça harby hyzmatdaşlyk kömegi bilen üpjün edip-etmezligini maslahat etmek üçin Bagdada bardy.

18-nji aprelde amerikan resmisine salgylanylyp berlen maglumatda Birleşen Ştatlar yraklylara ýardam bermek üçin hereket edýän bolsa, bu azyndan “ ýene-de kiçi göwrümli” amerikan güýçleriniň uruş zonasyna gitjekdigini aňladýana meňzeýär diýilýär.

Karteriň bu meseläni Yragyň premýer-ministri Haýdar al-Abadi, goranmak ministri Haled al-Obaidi we Birleşen Ştatlaryň armiýasynyň general-leýtenanty Şon MakFarland (Sean MacFarland) bilen maslahat etmegine garaşylýar. MakFarland “Yslam döwleti” atly topara garşy söweşde Birleşen Ştatlaryň iň ýokary derejeli harby komandiridir.

XS
SM
MD
LG