Sepleriň elýeterliligi

Türkiýedäki türkmen ilçisinden näme islenýär?


Türkiýe, türkmen studentleri

Golaýda Türkiýäniň metbugatynda Türkmenistanyň Türkiýedäki täze baş ilçisi Işanguly Hojamuhammedowiç Amanlyýewiň prezident Rejep Taýýyp Erdogana ynanç hatyny gowşurandygy barada giňişleýin maglumatlar ýaýrady.

Ýogsa-da, Türkiýede işleýän, okaýan we ýaşaýan türkmen migrantlaryň täze ilçiden tamasy näme? Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlary Türkmenistanyň täze ilçisinden nähili problemalaryň çözgüdine garaşýarlar? Türkiýedäki türkmen migrantlaryň problemalarynyň çözülmeginde täze türkmen ilçisi nähili rol oýnap biler?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny türkmen migrantlaryň Türkmenistanyň Türkiýedäki täze baş ilçisinden edýän tamalaryna gönükdirýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG