Sepleriň elýeterliligi

Aýgül: "Migrasiýa gullugyndan adalata garaşýarys"


Aşgabat, Migrasiýa gullugynyň binasy
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 17-nji aprelde 11 ýaşyny doldurdy.

Türkmen metbugaty döwletiň migrasiýa syýasatynyň ýurduň raýatlaryna başga ýurtlara erkin syýahat etmek, daşary ýurtly raýatlara bolsa Türkmenistan bilen söwda, ykdysady, medeni, ylym we bilim gatnaşyklaryny gurmak kepilligini bermäge gönükdirilendigini ýazýar.

Emma daşary ýurtlara çykan türkmenistanlylaryň käbiri, hususan-da Türkiýede işleýän migrant işçileriň bir topary özleriniň ýurda baryp-gelmekde uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýdýarlar.

Azatlyk Radiosy bu barada Türkiýede ýaşaýan migrant işçi Aýgül bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG