Sepleriň elýeterliligi

“Oba ilaty agyz suwuny satyn alýar”


Ýörite suw maşynlaryndan suw alýan ýaşaýjylar.

Balkan welaýatynyň Esenguly, Etrek etraplarynyň ençeme obasynyň suwsuzlykdan ejir çekýändigi habar berilýär. Bu obalarda ilatyň agyz suwy bilen bir hatarda, mal-garalary üçin hem suwy satyn alamaly bolýandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu barada ýakynda Balkan welaýatyna sapar eden aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG