Sepleriň elýeterliligi

'Obada çagalaryň dynç almagyna mümkinçilik ýok'


Türkmenistan

Türkmen resmileri şu ýyl tomusky dynç alyş paslynda çagalaryň kadaly dynç almagy üçin ýurtda ähli şertleriň döredilendigini aýtdylar.

Türkmenistanda şu günki gün çagalar dynç alyş möwsümini nähili geçirýärler? Näme edýärler?

Türkmenistanly ene, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Gülaý oba çagalarynyň ýagdaýy barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG