Sepleriň elýeterliligi

“Olar hökümetiň işden çekilmegini talap etdiler”


Türkmenistanda ilat tarapyndan geçirilen protest çäreleriniň biri.

12-nji iýulda Türkmenistanyň gaşasyzlyk döwrüniň taryhynda iň uly protest aksiýasynyň 21-nji ýyl dönümi dolýar.

1995-nji ýylyň 12-nji iýulynda Aşgabatda geçirilen bu protest çykyşy Türkmenistanda resmi taýdan we habar beriş serişdeleriniň üsti bilen agzalmaýar.

21 ýyl mundan ozal bolan wakalar barada gürrüň bermegi sorap, türkmen ýazyjysy, şol wakalar barada kitabyň awtory Hudaýberdi Hallyýewe ýüzlendik.

Onuň “Uçgulakly adam” atly eseri çeh dilinde hem çapdan çykypdy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG