Sepleriň elýeterliligi

Türkmen-özbek serhedindäki "gödeklik"


Türkmen-özbek serhedi

Özüni Narmeňli Ýusubowa diýip tanadan lebaply raýat Azatlyk radiosyna hat ýazyp, Türkmenistanyň gümrük gullugynyň işgärleriniň özüne, ýaşyny sylaman, gödek daraşandyklaryny gürrüň bermek isleýändigini aýtdy.

Azatlyk radiosy Narmeňli bilen telefonda söhbetdeş boldy we, eger onuň aýdýan zatlary ýerliksiz bolsa, türkmen gümrükçileriniň hem öz sözlerini aýdyp biljekdiklerini ýatladyp, türkmen-özbek serhedinde ýüz beren «gödekligi» diňleýjilerine ýetirýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG