Sepleriň elýeterliligi

“Okuw çykdajylary maşgala býujetine agram salýar”


Ene we gyz.

Türkmenistanyň okuw jaýlarynda okuwçylaryň geýimine degişli berk düzgünler saklanyp gelýär. Ýokary, orta bilim berýän okuw jaýlarynyň ählisinde okuwçylaryň daşky görküne degişli birmeňzeşlik göze ilýär.

Şol bir wagtda-da, ene-atalar çagalaryň mekdep üpjünçiliginiň maşgala býujetine öz agramyny salýandygyny aýdýarlar.

Bu barada Mary welaýatynyň oba ýaşaýjysy Enegül daýza Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

XS
SM
MD
LG