Sepleriň elýeterliligi

Aşgabatda täze gurlan suw turbalary sandan çykýar


Aşgabat

Aşgabadyň ençeme etrapçasynda ýaşaýyş jaýlary suw bilen üpjün edýän turbalaryň ýaňy-ýakynda täzelenendigi habar berilýär.

Emma onlarça ýyllap ulanylan suw turbalarynyň ýerine oturdylan täze turbalaryň sandan çykyp, şu günler suwuň bisarpa akyp, ýerli ýaşaýjylara dürli oňaýsyzlyklary döredýändigini paýtagtyň ýaşaýjylary aýdýarlar.

Bu ýagdaý barada Azatlyk Radiosyna Aşgabadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmyrat Bugaýew gürrüň berdi.

XS
SM
MD
LG