Sepleriň elýeterliligi

Aşgabat: Çäreler sebäpli otlular saklanýar


Aşgabada gelýän otlularyň birnäçe sagatlap paýtagta goýberilmän saklanýandygy aýdylýar

Gurban baýramy mynasybetli geçirilýän köpçülikleýin çäreler sebäpli, ýurduň beýleki künjeklerinden Aşgabada gelýän otlularyň birnäçe sagatlap paýtagta goýberilmän saklanýandygy aýdylýar.

Şeýle tejribäni başdan geçiren Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri we ilata ýetirýän täsirleri barada gürrüň berdi.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG