Sepleriň elýeterliligi

Mary: "Dowarlaryň ýüňi wagtynda ýygnalmaýar"


Goýun

Geçen ýylyň fewral aýynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna deriniň, gönüň we ýüňüň daşarky bazarlarda ýerlenmegini düzgünleşdirmek üçin ilatdan deri we ýüň önümlerini çig mal görnüşinde ýygnap almaga hem-de satmaga ygtyýar berlipdi.

Eýse, mundan soň ýagdaýlar iş ýüzünde nähili üýtgedi? Adynyň efirde agzalmagyny islemedik baýramalyly bir zenan bu soragyň jogabyny Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG