Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bagdatda şaýy etrabynda ulag partladyldy


Hurriýa etrabyna edilen bu hüjüm. Arhiwden

Bagdatda şaýylaryň köplük bolup ýaşaýan sebitindäki söwda merkezinde ulag partladyldy.

Wakada azyndan sekiz adam öldi, başga-da otuza golaýy ýaralandy.

Hurriýa etrabyna edilen bu hüjüm “Yslam döwleti” jeňçi toparynyň elindäki Mosul şäherini azat etmek boýunça alnyp barylýan tagallalaryň ýaýbaňlandyrylan döwrüne gabat geldi.

Partladylan ulagyň içinde janyndan geçeniň bolup-bolmandygy häzirlikçe belli däl.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG