Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Daşkent, Aşgabat iň ýaramaz şäherleriň sanawyna girdi


"Merdem" restorany, Aşgabat

Dünýäniň iň iri konsalting firmalarynyň biri Merсeriň ýyllyk indeksine görä, ýaşaýyş-durmuş hili babatda, türkmen paýtagty Aşgabat iň ýaramaz şäherleriň sanawyna girdi.

«The Independent» gazetiniň 30-njy noýabrdaky maglumatyna görä, Özbegistanyň paýtagty Daşkent, terrorizm bilen baglylykda, afrikan şäherleri Lome bilen Abijanyň arasynda, iň ýaramazlaryň sanawynda 26-njy orny alypdyr.

Aşgabat iň ýaramazlaryň sanawynda 23-nji, Bişkek 21-nji, Duşanbe bolsa 19-njy orny alypdyr.

«Aşgabat düýpli ýagdaýda döwlet kontrollygynda saklanylýar. Gynansak-da, bu şäher hroniki suw ýetmezçiliginden, döwletiň hojalyk geleňsizliginden ejir çekýär, şol bir wagtda paýtagtda temperatura Selsiýa boýunça 47,2 gradusa ýetýär» diýip, hasabatda bellenilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG