Sepleriň elýeterliligi

Aşgabat Täze ýyla taýýarlanýar

Aşgabatda Täze ýylyň öňüsyrasynda döwlet edaralarynyň öňünde arçalar dikilip başlandy we ýörite Täze ýyl söwda nokatlary döredildi.
Köpräk görkez

"Teke bazarynyň" girlegesiniň öňünde gurnalan arça
1

"Teke bazarynyň" girlegesiniň öňünde gurnalan arça

Magtymguly köçesi bilen Türkmenbaşy şaýolunyň çatrygynda gurnalan arça
2

Magtymguly köçesi bilen Türkmenbaşy şaýolunyň çatrygynda gurnalan arça

Täze ýyl söwdasy
3

Täze ýyl söwdasy

Täze ýyl bezegleri
4

Täze ýyl bezegleri

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG