Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

BMG: Nazarbaýew Gazagystanyň ileri tutýan ugurlaryny mälim etdi


BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi

Gazagystan 2017-2018-nji ýyllarda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde etjek işiniň çäginde Merkezi Aziýanyň öňki bäş sowet respublikasynyň bähbitlerini öňe sürer, diýip Gazagystanyň prezidenti Nursoltan Nazarbaýew aýtdy.

1-nji ýanwarda Gazagystan Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň arasynda BMG-niň 15 ýurdy öz içine alýan geňeşiniň düzümine giren ilkinji ýurt boldy.

Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik agzalarynyň düzümine ABŞ, Orsýet, Hytaý, Britaniýa we Fransiýa girýär.

Geňeşiň 10-njy ýanwarda geçirilen maslahatynda Gazagystanyň Daşary işler ministrliginiň Nýu Ýorkdaky resmileri tarapyndan mälim edilen beýannamada Nursoltan Nazarbaýew öz ýurdunyň, şeýle-de, Merkezi Aziýa ýurtlary bilen günorta tarapdan serhetdeş Owganystanda parahatçylygy dikeltmek boýunça gepleşikleri geçirmegi teklip edýär.

Gazagystanyň prezidenti öz ýurdunyň Palestin-Ysraýyl krizisini we Ýakyn Gündogardaky, Owganystandaky we postsowet giňişligindäki beýleki konfliktleri parahatçylykly çözmek we Koreýa ýarymadasyndaky dartgynlylygy gowşatmak hem Afrikada, Aziýada krizisleri çözmek ugrunda uly goşant goşmakçydygyny aýtdy.

Şeýle-de Nazarbaýew Gazagystanyň “terrora garşy halkara operasiýalarynyň ýörelgelerini ösdürmegi teklip etjekdigini we munuň terrora garşy global hyzmatdaşlygyň döredilmeginiň binýadyny tutup biljekdigini belledi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG