Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan maýyplar üçin täze jaý gurar


Aşgabatdaky jaýlar

Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarynda mümkinçilikleri çäkli raýatlar üçin täze ýaşaýyş jaýlary gurlar. Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow bu baradaky karara anna güni gol çekdi.

Kararda aýdylmagyna görä, paýtagtda we Ahal, Mary, Balkan, Lebap we Daşoguz welaýatlarynda maýyplar we beýleki durmuş goragyna aýratyn mätäçlik çekýän raýatlar üçin 1 dört gatly, köp öýli jaýlary gurmak üçin şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

Bu jaýlaryň gurluşygyna şu aýda başlap, olary ýylyň aýagynda ulanmaga tabşyrmak göz öňünde tutulýar. Şeýle-de bu jaýlaryň raýatlara mugt beriljekdigi aýdylýar.

XS
SM
MD
LG