Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 11 -nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Aşgabat. Ýaşaýyş jaýlarynyň birisi
1

Aşgabat. Ýaşaýyş jaýlarynyň birisi

Graždan köçesinden üsti adamly barýan teležka
2

Graždan köçesinden üsti adamly barýan teležka

Parahat-7 etrapçasynda jaýlaryň düýbündäki emele gelýän jaýryklardan birisi
3

Parahat-7 etrapçasynda jaýlaryň düýbündäki emele gelýän jaýryklardan birisi

Balkanabat şäherinde ozal bar bolan binalara eýeçilik gözi bilen garalmaýandygy aýdylýar
4

Balkanabat şäherinde ozal bar bolan binalara eýeçilik gözi bilen garalmaýandygy aýdylýar

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG