Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň wise-prezidenti Maýk Pens Seula geldi


ABŞ-nyň wise-prezidenti Maýk Pens

ABŞ-nyň wise-prezidenti Maýk Pens, režimiň ýadro we raketa programmalary sebäpliDemirgazyk Koreýada dartgynlylyklaryň ýokarlanýan wagtynda, Ýuwaş okean sebitine 10 günlük saparynyň başynda Günorta Koreýa geldi.

Pens Seula 16-njy aprelde, Günorta Koreýa we Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýanyň atan raketasynyň şowsuzlyga uçrandygyny aýdanyndan sähel soň geldi.

Demirgazyk Koreýanyň ýokary derejeli şowsuzlygy ABŞ-nyň uçar göteriji gämisiniň Koreýa ýarymadasynyň suwlaryna tarap barýan wagtyna gabat geldi.

Emma muňa garamazdan, harby resmiler, ýadro synagyna ýa raketa atmagyna jogap edip, ABŞ-nyň Demirgazyk Koreýa garşy harby güýç ulanmak niýetiniň ýokdugyny aýdýarlar.

Pens öz aýaly Karen bilen Seulyň Milli gonamçylygynda guralan gül çemenini goýmak dabarasyna gatnaşdy.

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp şu hepde Demirgazyk Koreýa barada soralanda, žurnalistlere “Demirgazyk Koreýa bir problema bolup durýar. Bu problema barada alada ediler” diýdi.

Ol eger-de Hytaý, Demirgazyk Koreýanyň esasy söwda hyzmatdaşy Demirgazygy gysmak üçin has kän tagalla etmek islemese, Birleşen Ştatlaryň bu meseläni öz eline almagy ahmal diýip, gaýtalap aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG