Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanyň unudylan butparazlary hak-hukularyna eýe boldy

Pakistanda asyrlar boýy üzňelikde ýaşaýan kalaş taýpasy, özleriniň “Beýik Isgenderiň basyp alyjy esgerleriniň neslindendigini” öňe sürýärler. Häzirki günlerde ownujak butparaz taýpasy, özleriniň köpden bäri garaşyp gelýän, aýratyn dini hem-de etniki topar hökmünde ykrar edilmegini gazandy

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG