Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dünýä türkmenleriniň DTYB baradaky pikirleri


Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigine gatnaşýan türkmenler.

Türkmen metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Dünýä türkmenleri ynsanperwer birleşiginiň 20-nji ýygnagyna gatnaşýanlara gutlag ýüzlenmesini ugratdy.

Prezident öz gutlagynda, Esasy kanunyň kabul edilmeginiň 25-nji ýyly hem Magtymguly Pyragynyň hormatyna gurnalan ýokary derejeli ýygnagyň dünýä türkmenleriniň doganlyk gatnaşyklaryny berkitjegini we gatnaşýanlaryň ýüregini watan buýsanjy bilen joşdurjagyny aýtdy.

Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Döwlet Baýhan bu barada Germaniýadaky türkmen diasporanyň öňdebarjylaryndan, ençeme gezek Aşgabatdaky Mekan köşgünde DTYB-niň ýygnagyna gatnaşan Ýusup Gor we Owganystandaky etniki türkmenleriň il içinde "Türkmen şura" diýip atlandyrylýan türkmen geňeşiniň başlygy Nygmatulla bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG