Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan-Özbegistan ykdysady hyzmatdaşlyk ylalaşygy güýje girdi


Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Özbegistan respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda 2018-2020-nji ýyllar boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky ylalaşyk güýje girdi diýip, özbek Daşary işler ministrligi habar berýär.

Bu ylalaşyga laýyklykda, taraplar söwda we ykdysady ugurlar boýunça gatnaşyklary ösdürmek üçin özara hyzmatdaşlyklaryny güýçlendirer. Şeýle-de, ylalaşyk ykdysady hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary boýunça 35 çäräniň durmuşa geçirilmegini hem üpjün edýär.

Ýatladyp geçsek, gürrüňi edilýän resminama şu ýylyň 6-njy martynda özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Aşgabada eden resmi saparynyň dowamynda gol goýlupdy.

Şonda Lebap welaýatynda Türkmenabat-Farap köprüleriniň açylyşyndan başga, türkmen we özbek kärhanalarynyň arasynda bir topar söwda şertnamasyna gol çekildi.

Şeýle-de, iki ýurduň DIM-leriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk maksatnamasyna; Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbegistan respublikasynyň hökümetiniň arasynda medeni-ynsanperwer ulgamynda 2017-2019-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasyna we beýleki ylalaşyklara gol goýuldy.

XS
SM
MD
LG