Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 31 -nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Görogly köçesiniň ugrunda abatlaýyş işleri
1

Görogly köçesiniň ugrunda abatlaýyş işleri

Aşgabadyň köçelerine täzeden asfalt düşelýär
2

Aşgabadyň köçelerine täzeden asfalt düşelýär

Köçeden geçip barýan işçiler
3

Köçeden geçip barýan işçiler

Gäwersli  ýaşaýjylar
4

Gäwersli  ýaşaýjylar

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG