Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 41 -nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Awtobusda barýan ýaş okuwçy gyzlar
1

Awtobusda barýan ýaş okuwçy gyzlar

Köpetdagyň etegindäki bir görnüşi
2

Köpetdagyň etegindäki bir görnüşi

Aşgabat. Ýaşuly we ýaşkiçi küşt oýnaýarlar. Töwerekdäkiler aýgytly göçüme garaşýarlar.
3

Aşgabat. Ýaşuly we ýaşkiçi küşt oýnaýarlar. Töwerekdäkiler aýgytly göçüme garaşýarlar.

Awtomenzil binasyndan çykyp barýan ýolagçylaryndan biri
4

Awtomenzil binasyndan çykyp barýan ýolagçylaryndan biri

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG