Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 42 -nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Çagalar bagynyň körpeleri terbiýeçiniň daşyna jemlenipdir.
1

Çagalar bagynyň körpeleri terbiýeçiniň daşyna jemlenipdir.

Aşgabat. Asfaltlanýan köçe
2

Aşgabat. Asfaltlanýan köçe

A.Niýazow şaýolunyň ugrundaky Oguzkent myhmanhanasynyň golaýynda gurlan täze ýaşaýyş jaýlarynynyň öňündäki duralgalarda oturgyçlary eýýäm döwüp hem zaýalap başlapdyr  
3

A.Niýazow şaýolunyň ugrundaky Oguzkent myhmanhanasynyň golaýynda gurlan täze ýaşaýyş jaýlarynynyň öňündäki duralgalarda oturgyçlary eýýäm döwüp hem zaýalap başlapdyr  

Aşgabat. Mekdep okuwçylary üçin egin-eşikleri we okuw esbaplaryny satýan dükanda goýlan maniken
4

Aşgabat. Mekdep okuwçylary üçin egin-eşikleri we okuw esbaplaryny satýan dükanda goýlan maniken

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG