Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan: Owadandepede tebigy gazdan benzin öndürjek zawod gurulýar


Türkmenistan, benziniň täze bahalary. 2015-nji ýylyň fotosuraty.

Türkmenistanyň Owadandepe şäherçesinde tebigy gazdan benzin öndürýän uly zawod gurulýar.

Türkmen döwlet habarlar gullugynyň täze zawody buýrujy“Türkmengaz” döwlet konsernine salgylanyp berýän habaryna görä,“Kawasaki Heavy Industries, Ltd.” ýapon kompaniýasynyň gatnaşmagynda gurulýan kärhanada dünýä tejribesinde ilkinji gezek tebigy gazdan suwuk ýangyç almak işi amala aşyrylar.

“Daniýanyň “Haldor Topsoe” kompaniýasynyň tehnologiýasyna esaslanan “GTG”-Gas to gasoline” taslamasy her ýylda gazyň 1 milliard 785 million kub metrini gaýtadan işlemäge hem-de Euro-5 standartynyň talaplaryna laýyk gelýän A-92 kysymly benziniň 600 müň tonnasyny öndürmäge mümkinçilik berer” diýip, neşir ýazýar.

Şeýle-de habarda bu zawod üçin Kärhana üçin ABŞ-dan, Britaniýadan, Fransiýadan, Gollandiýadan, Şwesiýadan, Ýaponiýadan, Koreýadan, Hindistandan we beýleki ýurtlardan döwrebap enjamlaryň satyn alnandygy aýdylýar.

“Trend” habarlar gullugy bu proýektiň bahasynyň $1.7 milliard töweregidigini, onuň Ýaponiýanyň we “Türkmengaz” döwlet konserniniň maýalary esasynda gurulýandygyny habar berýär.

TDH-nyň maglumatyna görä, täze zawodyň gurluşyk meýdançasynda daşary ýurtly hünärmenleriň 700-den gowragy, ýerli işçileriň we inženerleriň 4700-den gowragy zähmet çekýär.

XS
SM
MD
LG