Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystan Russiýa tarapdar aktiwisti wagtynda öň türmeden boşatdy


Gazagystandaky sud jaýlarynyň biri
Gazagystandaky sud jaýlarynyň biri

Adam hukuklaryna syn edýän gazak guramasy mundan iki ýyl çemesi ozal ýigrenç aýyplamalary bilen dört ýyl türme tussaglygyna höküm edilen Russiýa tarapdar aktiwistiň azatlyga goýberilendigini aýdýar.

Düýbi Almatyda ýerleşýän Gazagystanyň adam hukuklary we kanunyň hökmürowanlygy baradaky býuronyň 23-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, Ermek Taýçibekow türmede özüni gowy alyp barany üçin wagtyndan öň azatlyga goýberildi.

Agzalýan býuro Taýçibekowyň birnäçe gün öň türmeden boşadylandygyny belleýär.

2015-nji ýylyň dekabr aýynda Gazagystanyň günortasyndaky sud Taýçibekowy Facebook sosial ulgamynda “çişme” maglumatlary ýerleşdirmek we Gazagystanyň Russiýa goşulyşmagy baradaky pikiri goldamak arkaly etniki ýigrenji öjükdirmekde günäli tapypdy.

39 ýaşyndaky Taýçibekow özüniň günäsizdigini aýdyp, ýöňkelen aýyplamalaryň syýasy maksatlydygyny belläpdi.

XS
SM
MD
LG