Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 49-njy hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Turkmenistan. Aşgabatdaky süýji-kökeleri satuwa taýýarlaýjylar harytlaryň ýerleşişine seredýärler
1

Turkmenistan. Aşgabatdaky süýji-kökeleri satuwa taýýarlaýjylar harytlaryň ýerleşişine seredýärler

Aşgabat. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň esasy girelgesi.
2

Aşgabat. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň esasy girelgesi.

Baky Ot toplumynda gurlan Enäniň heýkeli. Ol häzir Berzeňňä göçürildi.
4

Baky Ot toplumynda gurlan Enäniň heýkeli. Ol häzir Berzeňňä göçürildi.

Gülleri suwlap duran bir işçi
5

Gülleri suwlap duran bir işçi

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG