Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ukrainanyň sudy Saakaşwiliniň hereketlerini çäklendirmek meselesine seredýär


Gürjüstanyň öňki prezidenti Mihail Saakaşwili, Kiýew, 11-nji dekabr, 2017

Ukrainanyň sudunyň 11-nji dekabrda ukrain oppozisiýasynyň lideri Mihail Saakaşwiliniň hereketlerine suddan öň çäklendirme girizip-girizmezlik barada karar çykarmagyna garaşylýar.

Gürjüstanyň öňki prezidenti Saakaşwiliniň Facebook sahypasynda çap eden maglumaty Peçera etrap suduna alnyp baryldy.

Saakaşwili 8-nji dekabrda agşam tussag edildi. Mundan öň 5-nji dekabrda polisiýanyň ony tussag astyna almak boýunça synanyşygy başa barmandy, protestçileriň uly topary polisiýanyň ulagynyň daşyny gabap, Saakaşwilini boşadypdy.

9-njy dekabrda prokurorlar Saakaşwilini öý tussaglygyna almagy we suddan öň elektronik gözegçiliginde saklamagy sorajagyny mälim etdiler.

Ukrainanyň häkimiýetleri Saakaşwiliniň 2014-nji ýylda häkimiýet başyndan agdarylandan soň Orsýete gaçyp giden öňki prezident Wiktor Ýanukowiçiň ýolbaşçylygyndaky “jenaýat toparyny” öjükdirmekde güman edilýändigini aýdýarlar. Şeýle-de ukrain häkimiýetleri Odessa regionynyň öňki gubernatory Saakaşwiliniň Orsýetiň Ukraina garşy dildüwüşiginiň çäginde protest geçirýändigini aýdýarlar. Saakaşwili bu aýyplamalary absurd diýip atlandyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG