Sepleriň elýeterliligi

'Aşgabadyň eteginde haýwanlaryň penahanasynda itlere açlykdan ölmek howpy abanýar'

Türkmen häkimiýetleriniň alabaý itini wagyz edýän wagtynda Aşgabadyň eteginde itler üçin döredilen penahanalarda saklanýan onlarça öýsüz haýwanyň açlykdan gyrylýandygyny haýwanlary goraýjy ýerli aktiwistler habar berýärler. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan graždan aktiwisti Nataliýa Şabunts paýtagtyň kommunal gulluklary tarapyndan şäherde we onuň eteginde ýygnalýan itler üçin Çoganlyda döredilen penahanada häzirki wagtda saklanýan 80 çemesi itiň diňe meýletinçileriň hasabyna eklenýändigini gürrüň berdi.
Köpräk görkez

Türkmeniň alabaý itiniň heýkeli, Aşgabat
1

Türkmeniň alabaý itiniň heýkeli, Aşgabat

Öýsüz itleriň Aşgabadyň etegindäki penahanasy, Çoganly, noýabr, 2017 
2

Öýsüz itleriň Aşgabadyň etegindäki penahanasy, Çoganly, noýabr, 2017 

Öýsüz itleriň Aşgabadyň etegindäki penahanasy, Gäwers, 2017 
3

Öýsüz itleriň Aşgabadyň etegindäki penahanasy, Gäwers, 2017 

Öýsüz itleriň Aşgabadyň etegindäki penahanasy, Gäwers, 2017 
4

Öýsüz itleriň Aşgabadyň etegindäki penahanasy, Gäwers, 2017 

Ýene-de ýükle

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG