Sepleriň elýeterliligi

“Meniň gara reňkli awtoulagymy ak reňke boýatmaga rugsat beriň”


Geçen ýylyň 28-nji dekabrda Aşgabat şäherinde gara reňkli awtoulaglary sürmeklige gadagançylyk girizilip, olary ak reňke boýamak barada polisiýanyň ýol-gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan sürüjilere görkezme berilip, olaryň awtoulaglary jerime awtoduralgasyna salnyp başlandy.

XS
SM
MD
LG