Sepleriň elýeterliligi

Welaýat belgili awtoulaglaryň paýtagtda görünmeli däldigi berk duýdurylýar


2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň tamamlanmagy bilen sürüjilere girizilen gadagançylyklaryň gutarjagyna umyt edilen bolsa-da, ol aladalaryň artýandygyndan ilat juda nägile bolýarlar.

XS
SM
MD
LG