Sepleriň elýeterliligi

Gara reňkli awoulaglaryň “gara günleri”


Aşgabatda hususy awoulaglary ak reňke boýatmak çäresi başladylandan soň, häzirki wagtda ýaşaýjylaryň ulaglary bilen baglylykda dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup başlandygyna üns çekilýär.

XS
SM
MD
LG