Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Koreýa liderleri gepleşik geçirdiler


Kim Jong Un 1953-nji ýylda Koreý urşy tamamlandan soň, Günorta Koreýanyň territoriýasyna gadam basan Demirgazyk Koreýanyň ilkinji lideri boldy.

Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae In Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Un bilen denuklearizasiýa meselesi boýunça “çynlakaý we açyk” gepleşikleri geçirdi diýip, Günorta Koreýanyň prezidentiniň edarasy maglumat berdi.

Kim Jong Un 1953-nji ýylda Koreý urşy tamamlandan soň, Günorta Koreýanyň territoriýasyna gadam basan Demirgazyk Koreýanyň ilkinji lideri boldy. Ol ýerli wagt bilen 09:30, Aşgabat wagty bilen 05:30-da serhetden geçdi.

Häzir iki tarapyň wekilleriniň-de gepleşikleriň netijesi boýunça ýaýradyljak beýanatyň mazmuny dogrusynda pikir alyşýandyklary habar berilýär.

Kim serhedi geçenden soň, Moon onuň bilen elleşip, “Duşuşanymyza şat” diýdi. Soňra olar Demirgazyk Koreýanyň territoriýasyna ädim ädip, diňe mundan soň Günorta Koreýadaky planlaşdyrylan maslahata ugradylar.

XS
SM
MD
LG