Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Phenýan Trampyň sammiti ýatyrandygyna hem garamazdan, gepleşiklere meýillidigini aýdýar


Prezident Donald Tramp

Demirgazyk Koreýa – ABŞ-nyň prezidentiniň Kim Jong Un bilen 12-nji iýunda geçmeli sammitini ýatyranyndan hem soň – gepleşikleri geçirmäge meýillidigini aýdýar.

Prezident Donald Tramp Phenýanyň “ýiti gazaplylygy we açyk duşmançylygy” diýen kesgitlemä esaslanyp, gepleşikleriň ýatyrylýandygyny yglan edipdi.

Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Trampyň bu netijesine jogap edip, Phenýanyň Waşington bilen “islendik wagty, islendik görnüşde” gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýtdy.

Tramp Phenýanyň ABŞ-nyň wise-prezidenti Maýk Pensi “syýasy töňňe” diýip, atlandyryp eden haýbatly çykyşyndan soň, sammitiň geçirilmejekdigini mälim edip, Kim Jong Una hat ýollapdy.

XS
SM
MD
LG