Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Talyban” lideri ABŞ bilen gepleşiklere çagyrýar


Talyban” hereketiniň lideri Molla Haýbatullah Ahunzada

“Talyban” hereketiniň lideri Molla Haýbatullah Ahunzada Owganystanyň “daşary ýurt güýçleri tarapyndan basylyp alynmagy” diýip häsiýetlendiren meselesini ABŞ bilen ikitaraplaýyn ýagdaýda maslahat etmäge çagyrdy.

Ahunzada özleriniň Waşington bilen “açyk, aýdyň we netijeli” gepleşikleri isleýändiklerini hem sözüne goşdy.

Ahunzadanyň goňşy Pakistanda gizlenýändigi çaklanylýar. Mundan öň, ol owgan hökümetini “korrumpirlenen režim” we “güjük” diýip atlandyryp, gönümel gepleşikleri geçirmekden ýüz öwüripdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG