Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýranly türkmen aktiwistleri öz hukuklarynyň asyrlap basgylanandygyny aýdýarlar


Eýranda ýaşaýan türkmenleriň ilat sanynyň 3 milliona golaýdygy çak edilýär.

Eýranda ýaşaýan türkmenleriň ilat sanynyň 3 milliona golaýdygy çak edilýär. Eýranyň pars çeşmelerinde "Deşti Gorgan“ diýilýän sebite türkmenleriň arasynda "Türkmensähra“ diýip at berilýär.

Azatlyk Radiosy bilen habarlaşýan eýranly diňleýjilerimiziň öňe sürmegine görä, esasan-da ýaş nesil Eýranda, öz milli taryhlarynyň okadylmaýandygy sebäpli, Türkmensähra türkmenleriniň hak-hukuk göreşiniň taryhy tejribeleri barada kän zat bilmeýär. Şonuň üçin hem olar aktiwistler bilen bir hatarda bu ugurdaky maglumatlaryň ýatladylmagyny haýyş edýärler.

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň bu sanyny diňleýjileriň isleglerini nazarda tutup, Eýrandaky türkmenleriň hak-hukuk göreşiniň tejribelerine we adam hukuklary ýagdaýyna gönükdirýär.

Gepleşigi diňläp, bu ugurdaky tejribeleriňizi we garaýyşlaryňyzy aşakdaky foruma teswir görnüşinde galdyryp bilersiňiz.

Eýranly türkmen aktiwistleri öz hukuklarynyň asyrlap basgylanandygyny aýdýarlar
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG