Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan Özbegistandan oba hojalyk tehnikalaryny satyn alar


Türkmensitanyň ekin meýdany.

Türkmenistan Özbegistandan oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň uly tapgyryny satyn alar.

Bu baradaky degişli karara prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol goýdy.

Dokumente laýyklykda, Türkmenistanyň Oba we suw hojalygy ministrligine Türkmenistanyň prezidentiniň 2017-nji ýylyň 6-njy martynda çykaran 88-nji Kararyna laýyklykda, Özbegistan Respublikasynyň “Uzsanoateksport” paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşan şertnamasyna goşmaça ylalaşygy baglaşmaga ygtyýar berildi.

Resmi maglumatda munuň bilen baglylykdaky bahalar mälim edilmedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG