Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow: Merkezi Aziýada durnuklylygy saklamak üçin ABŞ bilen hyzmatdaşlygy dowam ederis


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmen tarapy Merkezi Aziýada durnuklylygy saklamak üçin Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirer diýip, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň diplomatlary bilen geçiren hökümet maslahatynda aýtdy.

“Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklarymyzy, ozaly bilen, Merkezi Aziýada we serhetdeş zolaklarda parahatçylygy hem-de durnukly ösüşi saklamak ýaly möhüm meselelerde hyzmatdaşlygy dowam ederis” diýip, türkmen lideri Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde sözlän sözünde belledi.

Türkmen döwlet habarlar (TDH) gullugynyň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä, döwlet baştutany “energetika howpsuzlygyny, ykdysadyýeti, söwdany we maýa goýumlaryny ösdürmegi gazanarys” hem diýdi.

XS
SM
MD
LG