Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukrain harby birikmesi ele salnan esgeriň şahsyýetini anyklady


Ukrain esgeri. Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty.

Ukrainanyň harby birikmesi ýurduň gündogarynda Russiýa tarapyndan goldanylýan separatistleriň ele geçiren ukrain esgeriniň şahsyýetini anyklanandyklaryny aýtdy.

Facebookda ýerleşdirilen wideoda ele salnan esgeriň 128-nji Dag Brigadasyna degişlidigi aýdylýar.

Ukrain harby birikmesi Andriý Kaçynskiýiň azatlyga goýberilmegi ugrunda çäreleri görüp başlandygyny, şeýle-de onuň separatistleriň elinde mahaly kameranyň öňünde zor bilen gürledilendigini belledi.

Separatistleriň gözegçiligindäki media onuň 29-njy dekabrda Donetske girmäge synanyşan pursady ele salnandygyny habar berdi.

XS
SM
MD
LG