Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Talyplaryň Farap, Tallymerjen serhetlerinden geçmegine rugsat beriň!"


Täjigistanda okaýan türkmen studentleri. Arhiw suraty

Hormatly arkadag 18nji maydan bashlap Tajigistanda gayybana okayan talyplaryn sessiya dowri bashlaya.

Talyplar iki dowletin vizasyny alya Ozbegistanda tranzit Tajigistana okuw vizalaryny.

Sizden ulakan hayysh edip yuzlenyan Lebap welayatynda yerleshyan Farap hem Tallymerjen serhetlerini talyplaryn gechmegi uchit rugsat bermeginizi.

Hich sebapsiz esgerler talyplary yzyna gaytarya.

Hatda serhedin ichine goyberenoklar.

Yokary okuwlar barada taze kararlar kabul edildi. 2019 dan onki talyplara yollary achyp verin.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýar. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy indirip bilersiňiz.

Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG