Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen häkimiýetleriniň goňşy owgan halkyna, şol sanda etniki türkmenlere berýän ýardam wadalary we olaryň ýerine ýetirilişi


Owganystanyň Garkyn etrabynda ýaşaýan etniki türkmenler. Illýustrasiýa suraty

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sany türkmen-owgan hyzmatdaşlygy we Türkmenistanyň häkimiýetleriniň owgan halkyna, şolaryň hatarynda Owganystanda ýaşaýan etniki türkmenlere berýän wadalaryna we iş ýüzünde amal edilýän işler baradaky söhbetlere gönükdirilýär.

22-nji iýunda Owganystanyň Milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Hamdullah Mohibiň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy.

17-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň baştutanlygyndaky türkmen wekiliýeti Owganystanyň Hyrat welaýatyna sapar etdi.

Ondan ozal, 8-nji iýunda Türkmenistanyň parlamenti Owganystan bilen strategiki hyzmatdaşlyk hakyndaky Şertnamany tassyklady.

Bu maglumatlaryň fonunda Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sany türkmen häkimiýetleriniň goňşy Owganystan bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde owgan halkyna, şol sanda Owganystanda ýaşaýan etniki türkmenlere berýän ýardam wadalary we olaryň iş ýüzünde amal edilişi baradaky gürrüňlere bagyşlanýar.

Türkmen häkimiýetleriniň goňşy owgan halkyna, şol sanda etniki türkmenlere berýän ýardam wadalary we olaryň ýerine ýetirilişi
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG