Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Zelenskiý, Putin ilkinji telefon söhbetdeşligini geçirdiler


Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin (sagda) we Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý.
Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin (sagda) we Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý.

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin bilen Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý ilkinji gezek telefon söhbetdeşligini geçirip, onuň dowamynda Ukrainanyň gündogaryndaky konflikti we tussaglaryň alyş-çalşygyny maslahat etdiler.

Kreml 11-nji iýuldaky söhbetdeşligiň Zelenskiý tarapyndan inisirlenendigini aýtdy.

Ukrain prezidentiniň websaýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, maý aýynda häkimiýet başyna geçen Zelenskiý Russiýa tarapyndan tussag edilen ukrain deňizçileriniň azat edilmegi meselesini gozgapdyr.

41 ýaşly wäşi Zelenskiý aprelde ozalky prezident Petro Poroşenkodan üstün çykyp, ýurduň prezidenti bolanyndan soň, Putin oňa ne jaň etdi, ne-de ony gutlady.

XS
SM
MD
LG