Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hindistan Kaşmire goşmaça esgerleri ýollaýar


Hindistanyň ýarym-harby güýçleri Kaşmirde gözegçilik edýärler. 5-nji awgust, 2019 ý.

Hindistan Kaşmiriň özi tarapyndan dolandyrylýan regionlaryna goşmaça esgerleri ýerleşdirdi we bu sebite sapar edýän müňlerçe adamyň çykmagyna görkezme berdi.

Bu aralykda, Pakistanyň lideri ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampa ýüzlenip Gimalaýlardaky sebitiň üstündäki dawada araçy bolup çykyş etmegine çagyrdy.

5-nji awgustda Kaşmiriň Hindistan tarapyndan gözegçilik edilýän sebitinde internet we telefon hyzmatlary togtadyldy, şeýle-de döwlet ýolbaşçylary öý tussaglygyna ýerleşdirildi.

Mundan bir gün öň, Pakistan Hindistany gadagan edilen klaster bombalaryny ulanyp, parahat ilatyň arasyndan iki adamy öldürmekde we 11-sini ýaralamakda aýyplady. Hindistan bulary ret etdi.

Kaşmir Hindistan we Pakistan tarapyndan ikä bölünendir. Ýurtlaryň her biri gürrüňi gidýän territoriýanyň özüne degişlidigini aýdýar. Ýurtlar 1947-nji ýylda Britaniýadan garaşsyzlygyny alanyndan soň, bu sebit üstünde iki gezek uruşdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG