Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkiýedäki partlamada bäş adam ýaralandy


Türkiýäniň kartasy

Türkiýäniň günortasyndaky Adana şäherinde köçe-ýaka bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň awtobusynyň içindäki bäş adam ýaralandy. Bu barada döwlet mediasy habar berýär.

Ýerli häkim Mahmut Demirtaşyň “Anadolu” habar agentligine beren maglumatyna görä, 25-nji sentýabrdaky hadysa “öý şertlerinde ýasalan partladyjy ýa-da başga görnüşli bomba” sebäpli ýüze çykypdyr.

Demirtaş ýaralananlaryň biriniň polisiýa işgäri bolandygyny, emma olaryň hiç birine uly şikesiň ýetmändigini aýtdy.

Hüjümiň arkasynda anyk kimiň durandygy häzirlikçe aýdyň däl.

XS
SM
MD
LG