Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Putin Saud Arabystana sapar edýär


Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin (çepde) we Saud Arabystanyň täç geýderilen şazadazay Mohammed bin Salman. Argentina. 2018 ý.
Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin (çepde) we Saud Arabystanyň täç geýderilen şazadazay Mohammed bin Salman. Argentina. 2018 ý.

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin, Pars Aýlagyndaky dartgynlylyklaryň fonunda, Saud Arabystana sapar edýär.

Kremliň maglumatyna görä, gepleşikleriň dowamynda nebit ylalaşyklary maslahat ediler.

Saparyň öňüsyrasy, Putin Al Arabiýa, Sky News Arabia we RT Arap habar serişdelerine interwýu berip, onuň dowamynda özüniň saud patyşasy we şazadasy bilen gowy gatnaşyklarynyň bardygyny aýtdy.

XS
SM
MD
LG